องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 327 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวสระ พ.ศ.2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]7
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)รถกระบะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต [ 1 ก.พ. 2567 ]13
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]5
4 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 29 ม.ค. 2567 ]11
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)รถกระบะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต [ 23 ม.ค. 2567 ]4
6 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อันเกิดจากการเผาอ้อย [ 22 ม.ค. 2567 ]14
7 ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการ อบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดชัยภูมิ [ 8 ม.ค. 2567 ]13
8 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2566 ทอดถวาย ณ ที่พักสงฆ์โคกแสว วัน อาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. [ 1 พ.ย. 2566 ]25
9 ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ [ 1 พ.ย. 2566 ]10
10 ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย [ 1 พ.ย. 2566 ]11
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]57
12 รายงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]51
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 22 ก.ย. 2566 ]68
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 20 ก.ย. 2566 ]64
15 รายงานผลการจัดกิจกรรมสวนอาหารป่าชุมชนบ้านโคกแสว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]27
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ยกเลิกการประกาศราคาจ้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองห้วยสีมุม บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 7 ก.ย. 2566 ]28
17 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 1 ก.ย. 2566 ]65
18 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง "การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560" [ 28 ส.ค. 2566 ]39
19 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ที่สนใจด้านการทำเกษตรอินทรีย์ การทำเกษตรผสมผสาน การทำเกษตรเพื่อพาณิชย์ สนใจศึกษาดูงาน สอบถามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลได้ [ 11 ก.ค. 2566 ]34
20 อบต.หัวทะเล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปี พ.ศ.2566 [ 9 ก.ค. 2566 ]48
21 ตารางกิจกรรม โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด เทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]40
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ตามมาตรา 13 [ 4 ก.ค. 2566 ]33
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) [ 30 มิ.ย. 2566 ]30
24 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 14 มิ.ย. 2566 ]30
25 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 14 มิ.ย. 2566 ]32
26 เปิดศูนย์เรียนรู้ โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่8 มิถุนายน พ.ศ.2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]33
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างที่พักรับรองประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 26 พ.ค. 2566 ]21
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างที่พักรับรองประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 26 พ.ค. 2566 ]0
29 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 ตำบลหัวทะเล จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 19 พ.ค. 2566 ]43
30 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (สายงานการสอน) [ 4 พ.ค. 2566 ]35
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ตามมาตรา 10 [ 29 มี.ค. 2566 ]28
32 เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 28 มี.ค. 2566 ]56
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ตามมาตรา 16 [ 17 มี.ค. 2566 ]27
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 [ 7 มี.ค. 2566 ]7
35 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหัวทะเล ประจำปีการศึกษา2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]37
36 ประชุมชี้แจงงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (โครงการเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล ด้วยไฟฟ้า) ของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]45
37 ขอเชิญชวน บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ของเหล่ากาชาคจังหวัดชัยภูมิ [ 3 ก.พ. 2566 ]62
38 กรมควบคุมโรค ฝากประชาสัมพันธ์ เข้าอบรมใน E-learning หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด-19 [ 26 ม.ค. 2566 ]46
39 ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 23 ม.ค. 2566 ]51
40 ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]46
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9