องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 360 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวตำบลหัวทะเลร่วมทำบุญตักบาตรถวายเพลพระ [ 2 ก.ค. 2567 ]5
2 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 20 มิ.ย. 2567 ]12
3 แจ้งการโอนเงินที่ได้รับการจัดสรรเงินโครงการชุมชน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗(๓) ประเภทกองทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ ๑ [ 24 พ.ค. 2567 ]8
4 ขอประชาสัมพันธ์ การขอติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน และป้ายเตือน พร้อมขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟเขียว - ไฟแดง) [ 29 เม.ย. 2567 ]12
5 ขอเรียนเชิญ พี่น้องชาวตำบลหัวทะเล ให้เกียรติออกมาต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะฯ [ 23 เม.ย. 2567 ]15
6 ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนชาวตำบลหัวทะเล ชมการแข่งขันกีฬาทะเลสีมุมเกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]25
7 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณศึกษา 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]28
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 29 ก.พ. 2567 ]7
9 รายงานผลสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตตำบลหัวทะเล [ 27 ก.พ. 2567 ]14
10 ประกาศใช้ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวสระ พ.ศ.2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]26
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)รถกระบะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต [ 1 ก.พ. 2567 ]29
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]19
13 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 29 ม.ค. 2567 ]35
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)รถกระบะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต [ 23 ม.ค. 2567 ]15
15 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อันเกิดจากการเผาอ้อย [ 22 ม.ค. 2567 ]35
16 ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการ อบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดชัยภูมิ [ 8 ม.ค. 2567 ]27
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 29 ธ.ค. 2566 ]7
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 29 ธ.ค. 2566 ]5
19 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2566 ทอดถวาย ณ ที่พักสงฆ์โคกแสว วัน อาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. [ 1 พ.ย. 2566 ]41
20 ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ [ 1 พ.ย. 2566 ]24
21 ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย [ 1 พ.ย. 2566 ]28
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]79
23 รายงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]68
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]7
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]6
26 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 22 ก.ย. 2566 ]86
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 22 ก.ย. 2566 ]6
28 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมทราบ [ 22 ก.ย. 2566 ]5
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 20 ก.ย. 2566 ]85
30 รายงานผลการจัดกิจกรรมสวนอาหารป่าชุมชนบ้านโคกแสว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]39
31 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมทราบ [ 19 ก.ย. 2566 ]5
32 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมทราบ [ 13 ก.ย. 2566 ]7
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ยกเลิกการประกาศราคาจ้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองห้วยสีมุม บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 7 ก.ย. 2566 ]40
34 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 1 ก.ย. 2566 ]80
35 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง "การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560" [ 28 ส.ค. 2566 ]53
36 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมทราบ [ 11 ส.ค. 2566 ]5
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 8 ส.ค. 2566 ]11
38 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมทราบ [ 4 ส.ค. 2566 ]5
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 ก.ค. 2566 ]5
40 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ที่สนใจด้านการทำเกษตรอินทรีย์ การทำเกษตรผสมผสาน การทำเกษตรเพื่อพาณิชย์ สนใจศึกษาดูงาน สอบถามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลได้ [ 11 ก.ค. 2566 ]46
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9