องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรมควบคุมโรค ฝากประชาสัมพันธ์ เข้าอบรมใน E-learning หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด-19

    รายละเอียดข่าว

กรมควบคุมโรค ฝากประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้ดูแลเด็กทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจเข้าอบรมใน E-learning หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด-19 ของกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โดยสามารถอบรมได้ที่ http://e-pcdc.ddc.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม นางสาวอรทัย ทองฝาก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองโรคติดต่อทั่วไป โทร.0-2590-3183 หรือ e-mail gdc.childcare@gmail.com    เอกสารประกอบ

กรมควบคุมโรค ฝากประชาสัมพันธ์ เข้าอบรมใน E-learning หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด-19
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ