องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

  ได้ร่วมด้วยช่วยกัน พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทั...[วันที่ 2024-02-27][ผู้อ่าน 3]
 
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวต...[วันที่ 2024-02-23][ผู้อ่าน 2]
 
  ออกสำรวจหน้างาน ก่อนดำเนินการ โครงการก่อสร้างรางระ...[วันที่ 2024-02-23][ผู้อ่าน 2]
 
  ได้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้...[วันที่ 2024-02-21][ผู้อ่าน 6]
 
  ได้ลงพื้นที่สำรวจ ออกแบบประมาณการ โครงการก่อสร้างท...[วันที่ 2024-02-21][ผู้อ่าน 6]
 
  ได้ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าโครงการยกล่องพูนดินถนนสาย...[วันที่ 2024-02-21][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ร่วมกับกลุ่มตัวแทนเยาวชนตำบ...[วันที่ 2024-02-20][ผู้อ่าน 11]
 
   นายปัญญา แสไพศาล พนักงาน อบต.หัวทะเล ได้เสียสละ ท...[วันที่ 2024-02-20][ผู้อ่าน 6]
 
  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ...[วันที่ 2024-02-20][ผู้อ่าน 8]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หัวทะเลนำรถบรรทุก...[วันที่ 2024-02-20][ผู้อ่าน 6]
 
  ได้ลงพื้นที่สำรวจ ออกแบบประมาณการ โครงการก่อสร้างท...[วันที่ 2024-02-16][ผู้อ่าน 4]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สม...[วันที่ 2024-02-15][ผู้อ่าน 7]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61