องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ที่สนใจด้านการทำเกษตรอินทรีย์ การทำเกษตรผสมผสาน การทำเกษตรเพื่อพาณิชย์ สนใจศึกษาดูงาน สอบถามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลได้

    รายละเอียดข่าว

🔺หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ที่สนใจด้านการทำเกษตรอินทรีย์ การทำเกษตรผสมผสาน การทำเกษตรเพื่อพาณิชย์ สนใจศึกษาดูงาน สอบถามรายละเอียดได้ครับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล จัดพื้นที่ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

 

     เอกสารประกอบ

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ที่สนใจด้านการทำเกษตรอินทรีย์ การทำเกษตรผสมผสาน การทำเกษตรเพื่อพาณิชย์ สนใจศึกษาดูงาน สอบถามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลได้
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ