องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมชี้แจงงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (โครงการเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล ด้วยไฟฟ้า) ของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 15 ธันวาคม 2565

🔻องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล นำโดย

- นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ร่วมกับ นายสมบัติ มีลักษณะสม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ พร้อมคณะทำงาน

🔻จัดประชุมชี้แจงงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (โครงการเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล ด้วยไฟฟ้า) ของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่     เอกสารประกอบ

ประชุมชี้แจงงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (โครงการเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล ด้วยไฟฟ้า) ของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ