องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 
 

 

 


  ชาวชัยภูมิรวมใจ วันศุกร์สวมใสผ้าไทย ผ้าซิ่น
    องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล นำโดยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ดำเนินการตามนโยบายส...
  การกำหนดการชำระภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ด...
   
  ปลูกไผ่ โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”
   
  การกำหนดการชำระภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ด...
   
 


 
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
 
 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555