องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 
 

 

 


  19 พฤษภาคม นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบ...
   

วันที่ 19 พฤษภาคม นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  พร้อมคณะผู้บร...

  วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 อบต.หัวทะเล ได้จัดโครงก...
   

วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหั...

  17 พฤษภาคม นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบ...
   

วันที่ 17 พฤษภาคม นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล พร้อมคณะผู้บริหารอง...

  วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. องค์การ...
    วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. 🔻นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่ว...
 


 
ความคืบหน้าการปรับปรุงบึงทะเลสีดอ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
 
 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555