องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 
 

 

 

 


  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบ้านวิชาการ Open House ณ ...
  ดำเนินโครงการฝึกอบรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจ...
  มอบเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาลให้แก่ผู้ป่ว...
  ขอความอนุญาตวางท่อเมนต์ส่งน้ำประปา ของการประปาส่วน...
 


 
ความคืบหน้าการปรับปรุงบึงทะเลสีดอ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
 
 

 

ออนไลน์           0000001    คน
วันนี้                 0000006    คน
สัปดาห์นี้           0000089    คน
เดือนนี้              0000370    คน
ปีนี้(2566)        0001162    คน
ทั้งหมด             0001162    คน
เริ่มนับสถิติ 04 มกราคม 2566
เริ่มใช้งานเว็บไซต์ 11 เมษายน 2555