องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

ที่ทำการ อบต.


เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.30 น.-- 16.30 น.

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

32 บ้านหัวสะพาน หมู่ 10

ตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 36220

โทรศัพท์/โทรสาร  044-859401-2
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

E-mail : 6360707@dla.go.th

Website : http://www.huatalae.go.th

www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล