องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 280 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 ตำบลหัวทะเล จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 19 พ.ค. 2566 ]2
2 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (สายงานการสอน) [ 4 พ.ค. 2566 ]3
3 เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 28 มี.ค. 2566 ]21
4 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหัวทะเล ประจำปีการศึกษา2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]4
5 ประชุมชี้แจงงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (โครงการเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล ด้วยไฟฟ้า) ของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]11
6 ขอเชิญชวน บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ของเหล่ากาชาคจังหวัดชัยภูมิ [ 3 ก.พ. 2566 ]22
7 กรมควบคุมโรค ฝากประชาสัมพันธ์ เข้าอบรมใน E-learning หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด-19 [ 26 ม.ค. 2566 ]19
8 ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 23 ม.ค. 2566 ]15
9 ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]16
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ขอความร่วมมือการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 ม.ค. 2566 ]8
11 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.หัวทะเล [ 6 ม.ค. 2566 ]18
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก [ 4 ม.ค. 2566 ]1
13 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  และพิธีขอพรตามหลักศาสนา เพื่อถวายพระพร  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา  ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ธัน [ 21 ธ.ค. 2565 ]19
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) [ 7 ธ.ค. 2565 ]2
15 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]6
16 เรื่อง ขยายการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]21
17 แจ้งช่องทางการติดต่อราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]23
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) [ 28 ต.ค. 2565 ]35
19 แบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐบริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด [ 6 ต.ค. 2565 ]105
20 แบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ บริษัท เอ็มจี แอล.เค.เอส. ลำนารายณ์ จำกัด [ 6 ต.ค. 2565 ]67
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14