องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข่าาประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล [3 พฤษภาคม 2565] [ 3 พ.ค. 2565 ]10
2 วันที่ 27 เมษายน 2565 มอบอำนาจตัดสินใจ การพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการ เรื่องการชี้เเนวเขต [ 27 เม.ย. 2565 ]5
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2564-68 (สมศ) [ 28 มี.ค. 2565 ]27
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]32
5 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 8 มี.ค. 2565 ]29
6 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนปีการศึกษา 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]26
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษ๊ป้าย พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]100
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]96
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]99
10 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 7 ต.ค. 2564 ]126
11 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ต.ค. 2564 ]117
12 ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลผ่านโปรแกรม ZoomMeeting [ 7 ต.ค. 2564 ]109
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2564 ]109
14 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวทะเลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 27 ก.ย. 2564 ]6
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหัวทะเล เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 13 ส.ค. 2564 ]7
16 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวทะเล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวทะเล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ารแปรญัตติ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ [ 9 ส.ค. 2564 ]7
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหัวทะเล เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 9 ส.ค. 2564 ]6
18 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวทะเลสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 9 ส.ค. 2564 ]6
19 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวทะเล สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันจันทร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 5 ส.ค. 2564 ]6
20 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวทะเล เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวทะเล สมัยสามัญที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 27 ก.ค. 2564 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12