องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข่าาประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 203 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 7 ต.ค. 2564 ]6
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ต.ค. 2564 ]5
3 ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลผ่านโปรแกรม ZoomMeeting [ 7 ต.ค. 2564 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2564 ]6
5 รายงานผลการแกไขปัญหาป้องกันและลดผลกระทบที่มีต่อชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร [ 16 ก.ค. 2564 ]14
6 ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล [ 25 พ.ค. 2564 ]17
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีสิ้นสุดงบประมาณ 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]24
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 2) [ 7 เม.ย. 2564 ]19
9 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 9 มี.ค. 2564 ]17
10 กำหนดชำระภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]12
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1) [ 4 ม.ค. 2564 ]47
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (๒๕๖๔-๒๕๖๖) [ 21 ธ.ค. 2563 ]15
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 21 ธ.ค. 2563 ]17
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 15 ธ.ค. 2563 ]16
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ [ 15 ธ.ค. 2563 ]14
16 การกำหนดการชำระภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]16
17 ผลการแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม [ 4 ธ.ค. 2563 ]13
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงปม.2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]18
19 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 18 พ.ย. 2563 ]14
20 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 9 พ.ย. 2563 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11