องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าาประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกลาดยาง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ตามแบบ ปปช.1 [ 16 ส.ค. 2561 ]
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหลังโรงเรียนหัวสระ-ห้วยสีมุม บ้านหัวสระพาน หมู่ที่ 10 ตามแบบ ปปช.1 [ 31 ก.ค. 2561 ]
3 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายสุรนารายณ์-สถานีตำรวจ(บริเวณปั้มน้ำมันพีที-ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน)บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 ตาม ปปช.1 [ 19 ก.ค. 2561 ]
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนางจำปี-บ้านนางรสรินทร์ บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1 ตาม แบบ ปปช.1 [ 18 ก.ค. 2561 ]
5 ประการราคากลางโครงการตามแบบ ปปช.1 ประจำปี2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]
6 ประกาศราคากลาง ปปช.ประจำปี2561 [ 22 มิ.ย. 2561 ]
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 24 ม.ค. 2561 ]
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 15 ม.ค. 2561 ]
9 ประกาศราคากลางโครงการตามแบบ ปปช.1 ประจำปี2561 [ 29 ธ.ค. 2560 ]
10 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) และสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ [ 27 ธ.ค. 2560 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8