องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าาประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 6 ธ.ค. 2560 ]
2 ประกาศผลการประวกดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอินทร์*ทะเลสีดอ บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผe-bidding) [ 23 พ.ย. 2560 ]
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 สายบ้านเก่า - หนองดง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 23 พ.ย. 2560 ]
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก สรรหาและเลืิอกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 20 พ.ย. 2560 ]
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านเก่า - หนองดง หมู่ที่ 8 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 2561 [ 13 พ.ย. 2560 ]
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอินทร์ - ทะเลสีดอ หมู่ที่ 4 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2561) [ 13 พ.ย. 2560 ]
7 เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 10 พ.ย. 2560 ]
8 เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (กำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่) [ 10 พ.ย. 2560 ]
9 รายรับ-รายจ่าย งวดประจำปี ๒๕๖๐ ศูนย์พํฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 10 ต.ค. 2560 ]
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 2 ต.ค. 2560 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5