องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข่าาประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (๒๕๖๔-๒๕๖๖)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (๒๕๖๔-๒๕๖๖)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ