องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 17.30 น. ประชาคม...[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 3]
 
  ออกสำรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV ทั้ง 12 หมู่ ร่วมกับ ...[วันที่ 2023-05-24][ผู้อ่าน 15]
 
  เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 ตามโครง...[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 12]
 
  ลงพื้นที่​ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ...[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 13]
 
  เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตาม...[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 18]
 
  ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ขีดสีตีเส้น ทำทางม้าลาย  ท...[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 18]
 
  ลงพื้นที่สำรวจ​ ถนนที่มีการชำรุด​เสียห...[วันที่ 2023-05-16][ผู้อ่าน 8]
 
  กองสวัสดิการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกา...[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 12]
 
  กองสวัสดิการสังคมออกแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาค...[วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 17]
 
  องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบลหัวทะเลไ...[วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 17]
 
  ร่วมพิธีต้อนรับ สัญญาบัตร - พัดยศ พระครูวาปีเขมาภิ...[วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 46]
 
  ร่วมงานอุปสมบทหมู่ (บวชนาคหมู่) ณ บ้านหนองดง หมู่ท...[วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 66]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29