องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

  นำเอกสารเข้ารับการตรวจ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประม...[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 3]
 
  เข้าร่วมกิจกรรม เปิดป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื...[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 3]
 
  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา "ทำบุญวันพระ ต...[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 2]
 
  ร่วมกันปล่อยพันธุ์ ปลาน้ำจืด เพื่อเป็นการอนุรักษ์พ...[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 3]
 
  เข้ากราบนมัสการ พระญาณวชิรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด...[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 3]
 
  ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เนื่องจากเกิดการระ...[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 3]
 
  ได้ลงพื้นที่สำรวจออกแบบประมาณการ เพื่อจะนำน้ำปะปาภ...[วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 3]
 
  ประสานพระครูปริยัติชโยดม,ดร.(ไชยา ปิยชโย) รองเจ้าค...[วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 3]
 
  ประชุมร่วมหารือ เรื่องการจัดเตรียมต้อนรับปลัดกระทร...[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 14]
 
  พระอาจารย์ธาตรี อุปปลวณโณ เจ้าอาวาส วัดป่ากุดฉนวนอ...[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 10]
 
  ได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด บริเวณอาคารสำนักงานและ...[วันที่ 2023-09-17][ผู้อ่าน 13]
 
  เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรต...[วันที่ 2023-09-16][ผู้อ่าน 9]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43