องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 5 ส.ค. 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]11
2 คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 7 ส.ค. 2563 ]11
3 คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดิน [ 7 ส.ค. 2563 ]9
4 คู่มือประชาชนการแจ้งถมดิน [ 7 ส.ค. 2563 ]7
5 คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 7 ส.ค. 2563 ]10
6 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 4 ธ.ค. 2561 ]124
7 มาตรฐานการให้บริการ [ 5 ม.ค. 2560 ]131