องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) [ 12 ธ.ค. 2561 ]19
2 การดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]20
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (สรุปโครงการ) [ 12 ธ.ค. 2561 ]21
4 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คู่มือ) [ 10 ธ.ค. 2561 ]17
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 20 ต.ค. 2561 ]20
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]18
7 การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 7 พ.ย. 2560 ]19
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 7 พ.ย. 2560 ]19