องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยประชุมประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 11 มิ.ย. 2561 ]15
22 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยประชุมประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 9 เม.ย. 2561 ]13
23 รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ก.พ. 2561 ]18
24 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยประชุมประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 14 ก.พ. 2561 ]16
25 รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]15
26 รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนะันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 7 ธ.ค. 2560 ]17
27 รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 22 พ.ย. 2560 ]17
28 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 7 พ.ย. 2560 ]18
29 รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]19
30 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ [ 28 ส.ค. 2560 ]17
31 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ [ 15 ส.ค. 2560 ]17
32 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ [ 12 เม.ย. 2560 ]17
33 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ [ 7 ก.พ. 2560 ]18
 
|1หน้า 2