องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย ที่จบหลักสูตรประถมวัยประจำปีการศึกษา พ.ศ.2556 วันที่ 31  มีนาคม  2557 ซึงมีเด็กที่เข้ารับวุฒิบัตรในครั้งนี้ทังหมด 4 ศูนย์  จำนวน 55 คน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้มอบใบประกาศ หนูน้อยดีเด่นในพัฒนาการด้านต่างๆ พร้อมของรางวัล ให้กับเด็กๆ และมอบใบประกาศให้สำหรับผู้บำเพ็ญประโยชนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์
2021-12-07
2021-11-17
2021-06-25
2020-12-15
2020-07-24
2020-01-06
2019-09-09
2019-02-20
2019-01-09
2019-01-04