องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุยากไร้


วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
📙นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
📙ได้เดินทางไปมอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุยากไร้ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล
ผู้รับมอบ
นางเงิน เพชรประไพ บ้านเก่า ม 8 ตำบลหัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
2022-08-01
2022-08-01
2022-07-18
2022-07-18
2022-07-13
2022-07-12
2022-07-12
2022-07-11
2022-07-08
2022-07-04