องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ลงพื้นที่เสนอแนะเพื่อพลักดัน โครงการ 1.โครงการ ถนนข้ามบึงทะเลสีดอ 2.เตรียมพื้นที่ โครงการทำลานกีฬาตำบล ริมบึงทะเล 3.เตรียมพื้นที่โครงการสร้างอ


วันที่ 30 มิถุนายน 2565
🔸นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
🔻พร้อมด้วย
นายวิเชียร ฝั่งสระ รองนายกฯ ,
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา ฯ
,นายสุทิน วาจาจริง กำนันตำบลหัวทะเล
,นายอนนท์ ดาโม้ หัวหน้าสำนักปลัด
,นายธีรวัฒน์ ศรีนวกุล นักพัฒาชุมชนชำนาญการ,
นายสุพิน ฟากวิลัย สมาชิกสภาฯ ม.1
,นายศักรินทร์ ต่วนเครือ สมาชิกสภาฯ ม.4
,นางพรพิมล มาตรรังศรี สมาชิกสภาฯ ม.11
,นายนพรัตน์ นิ้มขุนทด ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
,นางสาวเสาวลักษณ์ กองโคกสูง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(ช่างภาพ)
🔻ได้ร่วมกันลงพื้นที่เสนอแนะเพื่อพลักดัน โครงการ ดังนี้
1.โครงการ ถนนข้ามบึงทะเลสีดอ
2.เตรียมพื้นที่ โครงการทำลานกีฬาตำบล ริมบึงทะเล
3.เตรียมพื้นที่โครงการสร้างอาคารเอนกประสงค์ ริมบึงทะเลเพื่อรองรับการค้าขายสินค้าชุมชน
🔻โดยมี ร.ต.ท.ชัยมงคล นิลประทีปปรีชา รอง นายกฯ เป็นผู้เสนอแนวคิดโครงการ
🔻และขอขอบพระคุณ
นางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง
นายอำเภอบำเหน็จณรงค์
นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน
นายวีรยุทธ แก้วแท้
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน
ได้ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินโครงการดังกล่าว
จึงบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ ให้ชนรุ่นหลังทราบต่อไป
2022-08-01
2022-08-01
2022-07-18
2022-07-18
2022-07-13
2022-07-12
2022-07-12
2022-07-11
2022-07-08
2022-07-04