องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกฯ ได้มอบหมายให้ออกสำรวจหน้างาน ก่อนดำเนินงาน และระหว่างเริ่มดำเนินงาน โครงการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ณ คลองหว้า จากบ้านหัวสระ ม.2 ถึงบ้า


วันที่ 27 มิถุนายน 2565
💎นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้มอบหมายให้ นายวิเชียร ฝั่งสระ รองนายกฯ ,นายธีรวัฒน์ ศรีนวกุล นักพัฒนาชุมชน และกองช่าง อบต.หัวทะเล พร้อมกับสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
💎ออกสำรวจหน้างาน ก่อนดำเนินงาน และระหว่างเริ่มดำเนินงาน โครงการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ณ คลองหว้า จากบ้านหัวสระ ม.2 ถึงบ้านโนนสังข์ หมู่ 9 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
2022-08-01
2022-08-01
2022-07-18
2022-07-18
2022-07-13
2022-07-12
2022-07-12
2022-07-11
2022-07-08
2022-07-04