องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้ร่วมพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแลประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
ได้ร่วมพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแลประจำปี 2565
ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป
ณ อนุเสาวรีย์ เจ้าพ่อพญาแล (วงเวียน) ถนนบรรณาการ อำเภอเมืองชัยภูมิ และงานนิทรรศการบ้านโบราณ พร้อมทั้งได้มีจัดการแสดง ขายสินค้าOTOP ประจำตำบลหัวทะเล และสินค้าอื่นๆ
2022-08-01
2022-08-01
2022-07-18
2022-07-18
2022-07-13
2022-07-12
2022-07-12
2022-07-11
2022-07-08
2022-07-04