องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัยและกิจกรรมการฝึกป้องกันและการแก้ไขเด็กติดในรถ


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. 🔸นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ร่วมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 🔸ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัยโดยใช้กิจกรรมการรณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค 🔸และกิจกรรมการฝึกป้องกันและการแก้ไขเด็กติดในรถ 🔸ตามแผนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลประจำปีการศึกษา 2565
2022-08-01
2022-08-01
2022-07-18
2022-07-18
2022-07-13
2022-07-12
2022-07-12
2022-07-11
2022-07-08
2022-07-04