องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


19 พฤษภาคม นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล พร้อมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ร่วมกับสมาชิก, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 พร้อมกับพนักงาน อบต.หัวทะเล ซ่อมแซมคอสะพาน


วันที่ 19 พฤษภาคม นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  พร้อมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ร่วมกับสมาชิก, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 พร้อมกับพนักงาน อบต.หัวทะเล ได้ออกปรับปรุงซ่อมแซมเบื้องต้นคอสะพานตรงจุดที่ชำรุด ระหว่างหมู่ 2 และ หมู่ 10 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

2022-07-04
2022-07-01
2022-07-01
2022-06-30
2022-06-27
2022-06-25
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-15
2022-06-10