องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 อบต.หัวทะเล ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล


วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล พร้อมคณะผู้บริหาร และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล

ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ณ ที่ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2022-07-04
2022-07-01
2022-07-01
2022-06-30
2022-06-27
2022-06-25
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-15
2022-06-10