องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


17 พฤษภาคม นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล และกองช่าง อบต.หัวทะเล ได้ปรึกษาหารือร่วมกับผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภ


วันที่ 17 พฤษภาคม นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล และกองช่าง อบต.หัวทะเล ได้ปรึกษาหารือร่วมกับผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์และออกสำรวจไฟฟ้าในเขตตำบลหัวทะเล ว่ามีเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้า หรือสายสื่อสาร ตัดผ่าถนน, พาดผ่าน, หย่อน, ขาด, ชำรุด บริเวณบ้านหัวสระหมู่ที่ 2,บ้านหนองประดู่หมู่ 4,บ้านหัวสะพานหมู่ 10,บ้านโนนสังข์หมู่ 9,และบ้านหัวสระใหม่หมู่ที่ 12 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

2022-07-04
2022-07-01
2022-07-01
2022-06-30
2022-06-27
2022-06-25
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-15
2022-06-10