องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. 🔻นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมกับ นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ สารวัตรใหญ่ สภ.หัวทะเล กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.หัวทะเล หัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้านตำบลหัวทะเล และจิตอาสา 🔻ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสาน สู่ 100 ล้านต้น ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ (บ่อโกรกกุลา ชลประทาน)บ้านโคกแสว หมู่ 6 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
2022-07-04
2022-07-01
2022-07-01
2022-06-30
2022-06-27
2022-06-25
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-15
2022-06-10