องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลหัวทะเล เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้/ปลูกป่าเฉลิมเพระเกียรติ


📋ด้วย อบต.หัวทะเล จะดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

📰ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล จึงขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลหัวทะเล เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้/ปลูกป่าเฉลิมเพระเกียรติ

📅ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์(บ่อโกรกกุลา ชลประทาน) บ้านโคกแสว หมู่ 6 เวลา 09.00 น.

2022-07-04
2022-07-01
2022-07-01
2022-06-30
2022-06-27
2022-06-25
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-15
2022-06-10