องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อโควิด - 19 และเงินสวัสดิการด้านวาตภัย จากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวทะเล


วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น.

นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวทะเล ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อโควิด - 19 และเงินสวัสดิการด้านวาตภัย จากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2022-07-04
2022-07-01
2022-07-01
2022-06-30
2022-06-27
2022-06-25
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-15
2022-06-10