องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 อบต.หัวทะเลออกรณรงค์เลือกตั้ง ส.อบต.-นายก อบต./ณรงค์ป้องกันการระบาดโควิด


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ทีมงาน อบต.หัวทะเล และทีมงาน อสม. ลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบต. และนายก อบต. ในวันที่ 28 พ.ย. 64 ควบคู่ไปกับการรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดโควิด และเชิญชวนชาวบ้านฉีดวัคซีน โดยออกเดินรณรงค์แจกแผ่นพับและพูดคุยกับชาวบ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน

2022-05-19
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-09
2022-05-03
2022-05-02