องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


ชาวชัยภูมิรวมใจ วันศุกร์สวมใสผ้าไทย ผ้าซิ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล นำโดยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมความเป็นไทยสร้างอัตลักษณ์ของคนชัยภูมิ โดย การแต่งกายผ้าไทย"นุ่งซิ่น สวมใส่ผ้าไทย " ทุกวันศุกร์และวันพระ ตามนโยบาย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าจังหวัดราชการจังหวัดชัยภูมิ ***ชาวชัยภูมิรวมใจ วันศุกร์สวมใสผ้าไทย ผ้าซิ่น***
2021-11-17
2021-06-25
2020-12-15
2020-07-24
2020-01-06
2019-09-09
2019-02-20
2019-01-09
2019-01-04
2018-12-14