องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


ชาวชัยภูมิรวมใจ วันศุกร์สวมใสผ้าไทย ผ้าซิ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล นำโดยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมความเป็นไทยสร้างอัตลักษณ์ของคนชัยภูมิ โดย การแต่งกายผ้าไทย"นุ่งซิ่น สวมใส่ผ้าไทย " ทุกวันศุกร์และวันพระ ตามนโยบาย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าจังหวัดราชการจังหวัดชัยภูมิ ***ชาวชัยภูมิรวมใจ วันศุกร์สวมใสผ้าไทย ผ้าซิ่น***
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-09
2022-05-03
2022-05-02