องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


จัดโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ ด้รับการสนับสนุนจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านใหม่ ให้กับผู้สูงอายุ/พิการ


2021-11-17
2021-06-25
2020-12-15
2020-07-24
2020-01-06
2019-09-09
2019-02-20
2019-01-09
2019-01-04
2018-12-14