องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]18
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]17
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]17
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 [ 8 ม.ค. 2566 ]20
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 22 ก.ย. 2564 ]18
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 13 มิ.ย. 2562 ]6