องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 
ข่าาประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประเภทถนน
คู่มือสำหรับประชาชน
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 6 คน
อาทิตย์นี้ 17 คน
เดือนนี้ 19 คน
ปีนี้ 6672 คน
ทั้งหมด 11568 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (10.12.2014)  โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เด็กและเยาวชน (ปิดภาคเรียน) ประจำปี 2558)
       กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวทะเล ได้จัดทำโครงการ เพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เด็กและเยาชน (ปิดภาคเรียน) ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมคุณล...
 
  โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เด็กและเย...
  การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2558
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล จัดทำโครงการอบรมสัมมน...
  จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา...
  จัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ...
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหัวทะเล ฟุตซอล-ว...
  พิธียกเสาเอก เสาโท ปลูกสร้างอาคารองค์การบริหารส่วน...
  โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
  การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ที่ อบต...
  พิธีไหว้เจ้าที่สถานที่เตรียมก่อสร้างองค์การบริหารส...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.