องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 
ข่าาประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประเภทถนน
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 2 คน
วันนี้ 26 คน
เมื่อวาน 94 คน
อาทิตย์นี้ 220 คน
เดือนนี้ 1850 คน
ปีนี้ 20201 คน
ทั้งหมด 31542 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (10.05.2014)

  องค์การบริหารส่วนตำบลหวทะเล ตรวจปัสวะเพื่อหาสารเสพติด คณะผู้บริการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
       องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประชุมพนักงานประจำเดือนกันยายน วันที่ 23 กันยายน  2557
พร้อมดำเนินการตรวจปัสวะเพื่อหาสารเสพติด โดยได้รับเกียรติจากสารวัตรสถานีตำรวจหัวทะเลและหมอจากโรงพยาบาลส่ง...
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
       องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ร่วมกับเหมืองแร่โปแตซ อาเซียน จำกัด มหาชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งประชาชน ชาวตำบลหัวทะเล ได้ดำเนินการปลูกป่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ต...
 
  ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี 12 สิงหาคม 2557 อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
       คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 82 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอบำเหน็จณรงค์ จ...
 
  เทิดไท้ มหาราชินี 12 สิงหาคม 2557 วันแม่แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
       องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสระ 2ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองประดู่ 3ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า...
 
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.