องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 
ข่าาประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประเภทถนน
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 2 คน
วันนี้ 42 คน
เมื่อวาน 41 คน
อาทิตย์นี้ 42 คน
เดือนนี้ 1985 คน
ปีนี้ 1985 คน
ทั้งหมด 1985 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (04.11.2014)

  ชาวตำบลหัวทะเล ดำเนินการตามโครงการ คลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข
       องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยประชาชน ดำเนินการตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้ทุกตำบลดำเนินก่ีทำความสะอาดกำจัดวัชพืช คูคลอง แหล่งน้ำ ในพื้นที่ให้สะอาดและให้น้ำไหบ...
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน ปิยมหาราช ณ อำเภอบำเหน็จณรงค์
       องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ เนื่องในโอกาสวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหวทะเล ตรวจปัสวะเพื่อหาสารเสพติด คณะผู้บริการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
       องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประชุมพนักงานประจำเดือนกันยายน วันที่ 23 กันยายน  2557
พร้อมดำเนินการตรวจปัสวะเพื่อหาสารเสพติด โดยได้รับเกียรติจากสารวัตรสถานีตำรวจหัวทะเลและหมอจากโรงพยาบาลส่ง...
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
       องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ร่วมกับเหมืองแร่โปแตซ อาเซียน จำกัด มหาชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งประชาชน ชาวตำบลหัวทะเล ได้ดำเนินการปลูกป่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ต...
 
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.