วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน นข 2254 ชย.ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ฯ) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ )สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 6642 ชย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ข้อแยกสามทางมี วาล์วเปิด-ปิด วัสดุทองเหลืองชุปโครเมี่ยม ขนาด 2.5x2.5x2.5 นิ้ว )สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์อื่น(สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าในโพลีเอสเตอร์/ยาง EPDM 17/250 bar/psi สีแดง ขนาด 1.5x30 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้-ตัวเมีย ขนาด 1.5 นิ้ว/2.5นิ้ว วัสดุทองเหลือง จำนวน 2เส้น) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการติดตั้งสายส่งกำลังไฟฟ้า 220 โวลท์ บริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล(เพิ่มเติม)ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง