องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 
ข่าาประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประเภทถนน
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 2 คน
วันนี้ 82 คน
เมื่อวาน 84 คน
อาทิตย์นี้ 653 คน
เดือนนี้ 2129 คน
ปีนี้ 2129 คน
ทั้งหมด 7025 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (10.12.2014)

  ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
       องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล พร้อมปลัดฝ่ายปกครองอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านหัวสระ ม.2 และบ้านเก่าหมู่ที่ 8 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เพื่อลด และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลร่วมพิธีถวายพระพร 5 ธันวาคม 2557
       คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ส.อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ร่วมพิธีถวายพระพรไชยมงคล ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 
 
  พนักงานข้าราชการลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
       องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาสำนักงานและบริเวณรอบๆหน่วยงานเพื่อกำจัดขยะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในองค์กรโดยดำเนินการให้สอดคล้องกับโครงการ &nbs...
 
  ชาวตำบลหัวทะเล ดำเนินการตามโครงการ คลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข
       องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยประชาชน ดำเนินการตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้ทุกตำบลดำเนินก่ีทำความสะอาดกำจัดวัชพืช คูคลอง แหล่งน้ำ ในพื้นที่ให้สะอาดและให้น้ำไหบ...
 
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.